CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẢI PHÁP

NHẤT THÀNH

Hotline: 09 3434 1080

<< Công ty NHẤT THÀNH KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH >>

Tái cơ cấu doanh nghiệp hoạt động hiệu quả

Cam kết dịch vụ cực tốt giá cực rẻ

Tái cơ cấu doanh nghiệp hoạt động hiệu quả

CÔNG TY GIẢI PHÁP NHẤT THÀNH cung cấp dịch vụ Tư vấn Chiến lược và Tái cơ cấu (Tái cấu trúc) cho các doanh nghiệp và tổ chức, tư vấn triển khai chiến lược theo phương pháp bảng điểm cân bằng (Balanced Scorecard - BSC) và tư vấn xây dựng kế hoạch kinh doanh - kết nối kế hoạch kinh doanh với chiến lược phát triển và hệ thống chỉ tiêu chiến lược của doanh nghiệp.

LIÊN HỆ: 0908 400 488 nhận được dịch vụ tốt nhất từ chuyên gia

Tư vấn chiến lược và tái cơ cấu

CÔNG TY GIẢI PHÁP NHẤT THÀNH cung cấp dịch vụ Tư vấn Chiến lược và Tái cơ cấu (Tái cấu trúc) cho các doanh nghiệp và tổ chức, tư vấn triển khai chiến lược theo phương pháp bảng điểm cân bằng (Balanced Scorecard - BSC) và tư vấn xây dựng kế hoạch kinh doanh - kết nối kế hoạch kinh doanh với chiến lược phát triển và hệ thống chỉ tiêu chiến lược của doanh nghiệp.

Dịch vụ Tư vấn Chiến lược và Tái cơ cấu (Tái cấu trúc) bao gồm: 

Tư vấn Xây dựng Chiến lược

  •     Khảo sát và lập báo cáo chiến lược
  •     Xây dựng chiến lược phát triển doanh nghiệp và  tổ chức
  •     Triển khai chiến lược theo phương pháp bảng điểm cân bằng (Balanced Scorecard - BSC)
  •     Xây dựng kế hoạch kinh doanh

Tư vấn Tái cơ cấu mô hình và quy trình kinh doanh (Tư vấn Tái cấu trúc)

  •     Đánh giá cơ cấu tổ chức theo chuỗi giá trị và chiến lược của doanh nghiệp
  •     Tái cơ cấu tổ chức và điều chỉnh hệ thống chức danh
  •     Tái cấu trúc quy trình kinh doanh

CÔNG TY GIẢI PHÁP NHẤT THÀNH đã thực hiện thành công nhiều dự án Tư vấn Chiến lược và Tái cơ cấu (Tái cấu trúc) cho các doanh nghiệp lớn của Việt nam. Kinh nghiệm Tư vấn Chiến lược và Tái cơ cấu (Tái cấu trúc) và Xây dựng Chiến lược của CÔNG TY GIẢI PHÁP NHẤT THÀNH được trình bày ở phần Kinh nghiệm Tư vấn Chiến lược và Tái cơ cấu.

LIÊN HỆ: 0908 400 488 nhận được dịch vụ tốt nhất từ chuyên gia

Bằng tất cả sự tận tâm, chuyên nghiệp và thái độ phục vụ tốt nhất, chúng tôi đã và đang là nhà cung cấp dịch vụ uy tín cho hàng trăm khách hàng lớn, nhỏ.

Dịch vụ khác
Thương hiệu nổi bật